Vi startar med ÅRSMÖTE för Föreningen Önne Sluss

February 21, 2019

Tidpunkt: 24 mars klockan 15.00 på Tallklinten i Odensjö.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar presenteras status på utfört steg 1 och den till Länsstyrelsen inlämnade rapporten.

Föreningen bjuder på enklare fika.  Alla är välkomna!

Grow your business.
Today is the day to build the business of your dreams. Share your mission with the world — and blow your customers away.
Start Now