Årsmöte nr 1

Arbetsmöte hos Leif Brynolf
Efter stormen
Båtklubben Oden anländer till Önne
Besök av länsstyrelsen Kronobergs län i Önne
En av Hofvetorps slussar
Kent informerar båtklubben Oden om byn Önne
Flygbild över området
Omgivningarna efter stormen
Slussvaktstugan i Hofvetorp
Slussvakt Stefan Dahlgren m Bosse Korssell
Storm
Studieresa till Kinda kanal
Utfylt till Åby sluss

Årsmöte nr 2

Ångbåten Thos i Helgasjön
Arbetsmöte hos Christer i Unnaryd
Besök av smålands museum i Önne
Besök av länsmuseet
Markstationen vid inmätning 2005-11-02
Besök av Smålnads museum i Önne 2005-11-17
Gänget som var närvarande vid inmätning 2005-11-02
Ortsnamnskyltar på plats!
Ortsnamnskyltar på plats!
Ove gräver provgropar
Seismik görs av Impact
Utflykt till Åby sluss

Båttur på Unnen

Flygbild över Önnesjö
Anders Svanberg med sin båt vid lodning
Intresserade besökare på Önne Kvarn
Jonas informerar en intresserad grupp
Landshövdingbesök
Jonas informerar vid kraftverket
Regoin Hallands besök
Tommy informerar om Vildmarksgymnasiet

Besök av kommunfullmäktige

Info vid kraftverket
I väntan på landshövdingarna
Landshövdingebesök i Önnekvarn
Info vid kraftverket
Landshövdingarna i Önne Kvarn
Lars Engkvist på plats i Odensjö
Lövdén och Sahlin i samspråk
Spänning vid provgrupp
Tre promenenta gäster
Vid kanalsträckningen
Viltbuffé på Vildmarksgymnaiet i Unnaryd
Viltbuffé på Vildmarksgymnaiet i Unnaryd
Tillbaka till start