ÖneslussenGalleri titel

 


Genom att förena två sjöar skapar vi en framtid mitt i landsbygden!

Bilder från Galleri 1
Storm Omgivningarna efter stormen Studieresa till Kinda kanal En av Hofvetorps slussar Slussvaktstugan i Hofvetorp Slussvakt Stefan Dahlgren m Bosse Korssell. Efter stormen Flygbild över området Arbetsmöte hos Leif Brynolf Besök av länstyrelsen Kronobergs län i Önne Båtklubben Oden anländer till Önne. Kent informerar båtklubben Oden om byn Önne Utflykt till Åby sluss, Lennart Davidsson till vä.

Här kan vi ha en beskrivning av galleriet

Galleri beskrivning, såsåm: I den här galleri har vi foton från bla bla bla i den 02/03/2005